ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท (บริษัท ปานวิมานเชียงใหม่ จำกัด)

ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท เลขที่ 197/2 ม.1 ถนนแม่ริม-สะเมิง ต.โป่งแยง อ.แม่ริม เชียงใหม่

Valley Deluxe Room 2,500 THB. 25 ใบ, Valley Deluxe Room 3,500 THB. 25 ใบ