โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่

100 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร 0833257568

ห้องพักรวมอาหารเช้า, อาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บัตรห้องพัก เหลือราคาใบละ 1,600 บาทต่อห้องรวมอาหารเช้า
บัตรอาหาร ราคาใบละ 1,500 บาท ขายเพียง 1,000 บาท
cash voucher มูลค่า 1,500 บาท แต่จำหน่ายเพียง 1,000 บาท,
บัตรห้องพักของโรงแรมราคา6,000บาท แต่ขายเพียง1,699 บาท,
บัตรฟิตเนสรายปีจากราคา 20,000บาท แต่ขายเพียง10,999 บาท,
บัตรฟิตเนสรายหกเดือน ราคา8,000บาท แต่ขายเพียง6,199 บาท,
บัตรฟิตเนสรายเดือนราคา3,000บาท แต่ขายเพียง1,099 บาท