ร้านของฝากเชียงใหม่ วนัสนันท์

398 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง  ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

อาหารเหนือของฝากเชียงใหม่ บัตรคูปองเงินสด มูลค่า 1,000 บาท จำหน่ายในราคา 800 บาท