Xanadu Pub & Restaurant

ห้องอาหารซานาดู ชั้น 17 เลขที่ 54 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร 0637964289

บัตรคูปองเงินสด มูลค่า 1,000 บาท จำหน่ายในราคา 700 บาท