ลีลานวดไท

ลีลานวดไท พระปกเกล้า เลขที่ 1 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 053-327043, ลีลานวดไท ราชดำเนิน เลขที่ 86-88 ถ.ราชดำเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 053-327243, ลีลานวดไท ท่าแพ เลขที่ 31-33 ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 053-280998, ลีลานวดไท ราชวิถี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 053-289557, ลีลานวดไท เจดีย์หลวง เลขที่ 162/5-6 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 053-111598

บัตรคูปองเงินสด มูลค่า 1,000 บาท จำหน่ายในราคา 700 บาท บัตร 1500 บาทจำหน่ายในราคา 1000