ฮิมบ้านสวน

131/1 หมู่ 10 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 0812892144

คูปองเงินสดมูลค่า 1000 บาท จำหน่ายในราคา 800 บาท