Mr.Kleane - ติดตั้งฟิล์มกรอง เคลือบเงาสี และติดตั้งฟิล์มกันรอย

228 5-6 ถนน แก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 053243555

บัตรคูปองเงินสด มูลค่า 2000 จำหน่ายในราคา 1000