ศิรา สปา

ศิรา สปา (ข้างตลาดสมเพชร ห่างจากประตูท่าแพ 300 เมตร) 8/1 ถ.ราชวิถี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 0814169696

โปรโมชั่นที่ 1 : สปา 2 ชั่วโมง มูลค่า 3,200 บาท จำหน่ายในราคา 900 บาท , โปรโมชั่นที่ 2 นวดไทย 5 ชั่วโมง 4,995 บาท จำหน่ายในราคา 1,875บาท โปรโมชั่นที่ 3 สปาเมนู 5 ชั่วโมง 8,000 บาท จำหน่ายในราคา 2,250 บาท