Myst Maya Chiangmai

55/5 หมู่ 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 เบอร์โทรศัพท์ 0864387736

บัตรคูปองเงินสด มูลค่า 1,000 บาท จำหน่ายในราคา 800 บาท