ที่พักบ้านกอบคำ เชียงใหม่

เลขที่13 ถ.ตรัสวงค์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 เบอร์โทรศัพท์ 0931355005

บัตรคูปองเงินสด มูลค่า 500 บาทจำหน่ายในราคา 400บาท