โรงแรมชาลา นัมเบอร์ ซิก

โรงแรมชาลา นัมเบอร์ ซิก : 6/6 ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เบอร์โทรศัพท์ 0922789666

บัตรคูปองเงินสด มูลค่า 1,000 บาท จำหน่ายในราคา 666 บาท