MMC SEAFOOD RESTUARANT

188/8 หมู่ที่ 22 ถนนเวียงบูรพา ซอย1 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร 0812817986

คูปองมัดจำรายการอาหาร เมนูละ 100 บาท (ได้รับส่วนลดอาหารจานละ 100 บาท/เมนู คูปองนี้มีอายุ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)